TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2015/8

Turistik turlarda can kaybı ve yaralanma olaylarına neden olan trafik kazalarının önlenmesi ve kaza sonrasında gerekli her türlü tedbirin tüm taraflarca gecikmeden alınabilmesi amacıyla Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan 02/11/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Genelge için tıklayınız.