TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Süreli Kullanım Yönergesi

 
11/01/2018 tarih ve 2018/09 sayılı Makam Onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. (DÖSİMM Yönetim Kurulunun 31/12/2018 tarih, 497 sayılı Kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır)


  Mülga Yönerge için tıklayınız!!! 


Mülga 3 nolu Tahsis Cetveli   (DÖSİMM 01.06.2018 tarih ve 232 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değ.)