TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Başbakanlık Genelgesi (2012/15)

12/09/2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28325

 
 
 

GENELGE

2012/15

 

 

Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

 

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                             Başbakan