TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Tesisleri Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” madde:56 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/5/2000 No : 2000/760
Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 6/7/2000 No : 24101