TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaret usul ve esasları ile bilet ve müze kart fiyatlarını düzenlemektedir.

 Bilet Fiyatları

Madde 2- Müze ve ören yerleri bilet fiyatları ekli listede gösterilmiştir.

 Ücretsiz Biletler

Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze ve ören yerlerine ücretsiz biletle girerler.

a)      17 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubuna refaket eden öğretmenler

b)      65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

c)      Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları

d)      Engelliler ile bir refakatçisi

e)      Er ve erbaşlar

f)        ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri

g)      Basın kimlik kartı sahipleri

h)      Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları

i)       Kamu kurum ve kuruluşlarının davetlisi olarak ülkemizde bulunan yabancı resmi konuklar ve refakatçileri

j)        Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri   

k)        Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartını haiz profesyonel turist rehberler

l)    Seyahat Acentası sahip ve sorumlu müdürleri ile başvuruları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) kanalıyla Bakanlığa ulaştırılan yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları

m)    0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar

Müze kart

Madde 4-
a) Müze kart, müze ve ören yerlerinde ayrıca ücretlendirilen birim veya seksiyonlar hariç olmak üzere tüm müze ve ören yerlerinde bir yıl boyunca geçerli olup yalnızca Türk vatandaşları tarafından kullanılabilir. Fotoğrafsız geçici müzekartlar kimlik ibrazı ile geçerlidir.

b) Ülkemizde bulunan yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans ve yüksek lisans proğramlarına devam eden yabancı öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı üniversitelerde öğrenim gören Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti öğrencilerine öğrenci kimliği ibrazı şartı ile Müzekart düzenlenebilir.


 Müze kart Fiyatları

Madde 5- Müze kart’ın fiyatı 20 YTL’dir. Belirtilen tarife öğretmenler ile 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler için % 50 indirimli uygulanır. 3 üncü madde kapsamında yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 2 YTL karşılığında müze kart alabilir. Toplu müze kart alımlarında indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak müze kart alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Müze ve Ören yeri Ziyareti Esnasında Uygulanacak Esaslar

Madde 6- Müze ve ören yeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 7- Ücretsiz girişlerde ziyaretçiler kimliklerini, resmi heyetler izin belgelerini ibraz eder.

Madde 8- Geçici müze kart, resmi kimlik kartı ile geçerlidir.

Madde 9-  Müze ve ören yeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müze kart sahiplerinden,kimlik ibraz etmeleri istenebilir.

Madde 10- Düzenlenecek toplu ziyaretlerde, düzenleyen kurumlarca Müze Müdürlüklerine önceden bilgi verilir.

Madde 11- Müze ve ören yerlerinde profesyonel mahiyetteki fotoğraf, video, film çekimleri ücret mukabilinde ve Müze Müdürlüğü izni ile yapılır. Çekim ücretlerine ilişkin tarifeler Kısa Süreli Kullanım Yönergesi ekinde yer almaktadır. Amatör çekimler ile ilgili olarak Müze Müdürlüğü tarafından sınırlama getirilebilir.  

Madde12- Müzeler Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam ve Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi, ve Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Ayasofya Müzesine bağlı Kariye Müzesi ve Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.

Madde 13-Müze ve Örenyerleri kapalı oldukları günler ve mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğünün uygun görmesi üzerine ziyaretçi gruplarının en az 50 kişi olması halinde çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir.Bu sayıya gruba eşlik eden ve ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil değildir. 

Madde 14- Müze ve ören yerleri dini bayramların birinci günü öğleye kadar kapalıdır.

Madde 15- Bu yönergede yer almayan hususlar, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü  Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Müze giriş ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.