TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı Yönetici Personel Atama Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

20/4/1999 tarihli ve 23672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı Yönetici Personel Atama Yönetmeliği; KÜLTÜR BAKANLIĞI ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ madde:34 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.