TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(10/02/2007 tarih ve 26430 sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 – 21/5/2006 tarihli ve 26174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.