TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2006-1 (Kültürel Etkinlik Programı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

GENELGE NO: 2006/ 1

 

Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerde, “Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği” doğrultusunda, çevre halkının kütüphane ile ilişkilerini artırmak ve bu suretle çocukların ve ye­tişkinlerin okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirmek amacıyla çeşitli eğitici ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu etkinliklerin elektronik ortamda duyurulması, sorgulanabilmesi ve dağıtılması; etkinlikler ile ilgili görsel materyallere, katılımcı bilgilerine, istatistiki verilere ve gerekli olan dokümanlara elektronik ortamda hızlı erişilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca “Kültürel Etkinlik Programı” yaptırılmış ve faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda;

1.      İl Halk Kütüphanesi dışındaki kütüphaneler

·         “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” tahsis edilen kütüphaneler, gerçekleştirmiş oldukları kültürel etkinliklerle ilgili bilgileri “Kültürel Etkinlik Programı”na gireceklerdir. 

·         “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” tahsis edilmeyen ancak internet bağlantısı yerel imkanlarla sağlanmış olan kütüphaneler, Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alarak gerçekleştirmiş oldukları kültürel etkinliklerle ilgili bilgileri “Kültürel Etkinlik Programı”na girebileceklerdir. 

·        İnternet bağlantısı bulunmayan kütüphaneler ise gerçekleştirmiş oldukları kültürel etkinliklerle ilgili bilgileri “Kültürel Faaliyetler Formu”na işlemeye devam edecekler ve bu formları, “Kültürel Etkinlik Programı”na girilmek üzere İl Halk Kütüphanesine göndereceklerdir.

2.      İl Halk Kütüphaneleri

·        Bakanlığımıza bağlı tüm İl Halk Kütüphanelerine “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” tahsis edildiğinden, İl Halk Kütüphaneleri gerçekleştirmiş oldukları kültürel etkinliklerle ilgili bilgileri  “Kültürel Etkinlik Programı”na gireceklerdir. 

·        İl Halk Kütüphanesi, bulunduğu ildeki diğer kütüphaneler tarafından kendisine gönderilen “Kültürel Faaliyetler Formları”ndaki bilgileri, “Kültürel Etkinlik Programı”na gireceklerdir.

·        İl Halk Kütüphanesi, bulunduğu ildeki diğer kütüphaneler tarafından gerçekleştirilen kültürel etkinliklerle ilgili “Kültürel Etkinlik Programı”na girilmiş bilgileri kontrol ederek onaylayacaklardır.

 

2006 yılına ait kültürel etkinliklere ilişkin bilgilerin, “Kültürel Faaliyetler Formu”na işlenerek Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine devam edilecektir. 2007 ve sonrasında gerçekleştirilecek kültürel etkinlik bilgileri ise yukarıda ifade edilen biçimde “Kültürel Etkinlik Programı”na girilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

          Doç. Dr. Ahmet ARI

                    Bakan a.

                    Genel Müdür