TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2005-5 (haftalık çalışma süreleri, mesai saatleri ve yıllık izin kullanımı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

…………………….VALİLİĞİNE

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

GENELGE NO : 2005/5

İlgi : 25/05/1994 tarih, 931-2454 sayı ve 1994/13 nolu genelge

Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerde haftalık çalışma süreleri, mesai saatleri ve yıllık izin kullanımı ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

a) Mesai Saatleri

Kullanıcıların kütüphanelerden daha fazla yararlanması amacıyla, uygulanmakta olan mesai saatlerinin, ihtiyaç duyulması halinde, bulunduğu yerin koşulları da dikkate alınarak mülki idare amirinin onayı ve 657 Devlet Memurları Kanunu 100’ncü maddesine göre yeniden belirlenmesi, bu hususta yapılacak herhangi bir düzenlemeden Bakanlığa bilgi verilmesi,

b) Haftalık Çalışma Süreleri

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphaneleri ile yardımcı hizmetliler hariç 4 ve 4’ten fazla personeli bulunan halk kütüphanelerinin yıl boyunca yalnız Pazar günleri kapalı tutulması, Cumartesi günleri nöbete kalanların hafta içinde sırayla izin kullanması,

Yardımcı hizmetli dışında kütüphane müdürü dahil personeli 3 ve 3’ten az olan kütüphanelerin,15 Eylül – 15 Haziran tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri , 16 Haziran – 14 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olması,

Yardımcı hizmetliler dışında 2 ve daha fazla personeli olan kütüphanelerin öğle tatilinde de açık bulundurulması,

17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” uyarınca resmi ve dini bayram tatilleri Cuma günü akşamı sona erdiğinde, takip eden Cumartesi günü kütüphanelerin kapalı bulundurulması,

c) Yıllık İzin Kullanımı

Kütüphanelerimizde yıllık izinlerin kullanıcıların daha az olduğu yaz döneminde ( özel durumlar hariç Temmuz – Ağustos aylarında) kullanılması,

Tek memurlu kütüphanelerde yardımcı hizmetli personele zimmet verilemeyeceğinden memur ve hizmetlinin yıllık izine yaz aylarında birlikte ayrılması ve bu personelin izinli oldukları dönemde kütüphanenin kapalı tutulması,gerekmektedir.

İlgi genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa PAŞALIOĞLU Bakan a.

Genel Müdür V.