TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2005-10 (Kültürel Faaliyet Planı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

GENELGE NO:2005/10

Halk kütüphaneleri; yazılı, basılı, görsel-işitsel düşünce ve sanat ürünlerini toplayan, düzenleyen ve bu ürünlerin kullanılmasını sağlayan kuruluşlardır. Aynı zamanda her yaşta ve düzeyde insanın ücretsiz, serbestçe yararlandığı, toplumun kültürel ve sosyal kalkınmasına yardımcı olan eğitici kültürel faaliyetlerin yapıldığı kurumlardır.

Bilindiği üzere bu düşünceyle Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerinde, 21.09.1981 tarih ve 17465 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün 13 Şubat 2004 tarih ve 2004/2 sayılı genelgesi doğrultusunda kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Halkı aydınlatmak, kütüphane hizmetlerini tanıtmak, benimsetmek, sevdirmek, başarılı bir halkla ilişkiler çalışmasıyla sağlanabilir. Bu çalışmanın bir parçası da, halkın her kesiminin ilgisini çekecek, bilgi ihtiyacını karşılayabilecek faaliyetler düzenlemektir.

Halkın kütüphanelere çekilebilmesi için, önemli gün ve haftaların kutlanması yanında, kütüphanenin bulunduğu yörenin kurtuluş günleri, festivaller, kütüphanenin bulunduğu çevrede yetişmiş önemli kişileri anma günleri gibi vesilelerle de çeşitli kültürel ve sosyal faaliyet (panel, sempozyum, konferans, söyleşi, imza günü, yarışmalar vb.) düzenlenecektir. Böylece halk kütüphaneleri bulundukları yörenin bilimsel, sosyal ve sanatsal alanlarda aşama katetmesine katkıda bulunacaktır.

 Ayrıca, etkinliklerin başarıya ulaşması ve katılımın sağlanması için ilgili kurum kuruluş, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve gönüllülerle işbirliği yapılması da büyük önem taşımaktadır. Halkın kütüphanelerle buluşturulması yönündeki çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için, etkinliklerin planlı ve organize biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2006 yılından başlayarak, kütüphanelerde gerçekleştirilecek etkinliklere ait Yıllık Kültürel Faaliyet Planı oluşturulacaktır. Yıllık planları, Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce titizlikle incelenerek, kütüphanelerin halkla ilişkiler çalışmalarının yönlendirilmesi sağlanacaktır.

2006 yılı Yıllık Kültürel Faaliyet Planı’nın ayrıntılı biçimde (tarih, saat, yer, etkinlik adı, türü ve konusu, konuşmacı ya da katılımcıların isimleri) düzenlenerek, en geç 30 Kasım 2005 tarihine kadar Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve her yıl bu uygulamanın devam ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Atilla KOÇ

Bakan