TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2001-2 (Renkli Etiket Kullanımı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

GENELGE NO: 2001/2

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan Halk Kütüphanelerinde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle, kitapların raflardaki  yerlerinin karışmasını önlemek, kitapların raflara konularına göre dizilmesi işlemini kolaylaştırmak ve okuyucuların  kitaplara daha kolay erişmesini sağlamak amacıyla, Dewey     Onlu   Sınıflama  Sistemindeki 10 ana konunun 10 ayrı renkte etiketle tanımlanarak,  ( Ek 1) kitaplara renkli etiketler yapıştırılması uygulamasına başlanmıştır.

Bu  uygulama kapsamında ilk etapta İl Halk Kütüphanelerine ait tüm kitapların ekte gönderilen renkli etiket kullanım kurallarına (Ek 2) uygun olarak etiketlenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca gönderilen renkli etiketler teslim alındığında ekteki tutanağın (Ek 3) doldurularak bir nüshasının geri gönderilmesi  ve etiketleme işleminin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                              Gökçin YALÇIN

                                                                                                    Bakan a.

                                                                                                Genel Müdür