TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2000-5 (Kütüphane Tabelaları)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan halk ve çocuk kütüphanelerinin tabelaları ile resmi yazışmalarda kullanılan kağıtlarda yer alacak antetlerin yeniden düzenlendiği ilgi yazımızla bildirilmiştir.

Ancak yapılan denetimlerde, hala bazı kütüphanelerimizde tabelaların yeni düzenlemeye uygun olmadığı (yerleşim birimlerinin adının yer almadığı; “Müdürlüğü”, “Memurluğu” ifadelerinin kullanıldığı vb.) görülmektedir. Bundan da yapılan genelge ve yazıların dikkatle incelenmediği yada uygulanmaya konulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda olan kütüphanelerin tabelalarının söz konusu yazı ekinde gönderilen ve yazımız ekinde örneklerin verildiği listeye uygun hale getirilmesi konusunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Gökçin YALÇIN

       Bakan a.

                                                                                                 Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜTÜPHANE TABELASI ÖRNEKLERİ

 

İL

 

 

T.C.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Adana İl Halk Kütüphanesi

 

T.C.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

 

 

T.C.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Eskişehir Atatürk Çocuk Kütüphanesi

 

 

İLÇE

 

T.C.                                                                                      .

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi

 

 

T.C.

                                        KÜLTÜR BAKANLIĞI                                      
Havza Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi

 

T.C.

                                                    KÜLTÜR BAKANLIĞI                                                        
Emet Gülten ve Cevdet Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi

 

KASABA/KÖY

T.C.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Gündoğan Halk Kütüphanesi