TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1996-10 (Okuyucu Sayısının Artırılması)

                Bilindiği üzere halk kütüphaneleri her yaş ve seviyede okuyucunun çeşitli konulardaki fikir sanat ürünlerinden ücretsiz, serbestçe yararlanmasını sağlayarak bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olan kuruluşlardır.

                Böylesine önemli görevler üstlenmiş olan halk kütüphanelerinin amacına ulaşabilmesi için;

                Çevre halkı, mahalli idareler, basın yayın organları ve gönüllü kuruluşlarla iyi ilişkiler kurularak en üst seviyede destek ve katkı sağlanması, verilen hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılması, böylece daha çok vatandaşımızın yararlanmasının temin edilmesi gerekmektedir.

                Bu amaca yönelik olarak;

                Halk kütüphanelerine ulaşımı kolaylaştırmak ve böylece kişilerin vakit kaybını önlemek açısından herkesin görebileceği şekilde merkezi yerlerde bulunan cadde ve sokaklara kütüphaneyi gösteren yön levhalarının konulması,

                Kütüphane personelinin, kullanıcılar ile olan ilişkilerinde kılık kıyafetine özen göstermesi, sıcak, girişken, güler yüzlü davranarak her türlü kolaylık ve yardımın sağlanması, kütüphanenin açık olduğu saatlerde (öğlen saati dahil) kütüphane hizmetinin mümkün olduğunca aksatılmaması,

                Kütüphanelerde yeterli personelin bulunması durumunda, kullanıcı ile doğrudan iletişim sağlayan hizmet birimlerinde (müraacat ve okuyucu hizmetleri) mutlaka kütüphanecilerin görevlendirilmesi,

                Kullanıcılardan gelen öneri ve şikayetlerin kütüphane yönetimlerince dikkate alınıp değerlendirilerek kütüphanede bir “istek ve öneri” kutusu bulundurulması ve çevresindeki çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin duyurulabileceği “duyuru panosu” hazırlanması,

                Kütüphane içinde kullanıcıların kütüphaneden kısa sürede nasıl yararlanabileceklerini gösteren bina içi levhaların bulundurulması,

               Kütüphanelerin resmi daire görüntüsünden sıyrılarak  vatandaşlarımızın kendilerini rahat hissedebilecekleri mekanlar haline getirilmesi, bunun için bina düzenlemelerinde açık ve canlı renkler kullanılması ve afiş, çiçek gibi malzemelerle okuyucuyu kendine çeken birer kültür yuvaları haline getirilmesi

               gerekmektedir.

              

                Özellikle okuma zevk ve alışkanlığının küçük yaşlarda edinildiği dikkate alınarak, okulların açık olduğu dönemlerde okul yöneticileri, öğretmenler ve ebeveynlerle işbirliği yapılarak çocukların kütüphanelere yönlendirilmesi bilgili kültürlü kuşaklar yetiştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

                Bu çerçevede, halk kütüphanelerinde oluşturulacak çocuk bölümlerinde, çocukların oyun oynayabilecekleri, resim ve benzeri etkinlikler yapabilecekleri ve bunları sergileyebilecekleri bölümler yaratılması,

               Ayrıca, kitap okuyup araştırma yapmanın yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi durumunda olan ve olması gereken halk kütüphanelerinde kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının önemini anlatan faaliyetlere yer verilmesi

              gerekmektedir.

              Belirli bir program çerçevesinde bölgelerindeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yoluna gidilip, yörenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde tutularak çeşitli konularda eğitsel ve kültürel etkinlikler düzenlenmeli, böylelikle kütüphaneyi kullanmayan veya çok az kullanan bir kesim de kütüphaneye kazandırılmalıdır.

             Bu türde yapılacak faaliyetlerin tanıtım çalışmalarına da önem verilmeli; gerek vatandaşlarımızın görebilecekleri merkezi yerlere asılacak afişlerle, gerekse belediyeler aracılığıyla yapılacak duyurularla halkı kütüphaneye çekmeye çalışılmalıdır.

             Halk kütüphanelerinde genel olarak teknik hizmetlerin yürütülmesiyle ilgilenen kütüphanecilerin söz konusu çalışmalar esnasında bizzat görevlendirilmeleri sağlanmalıdır.

             Vatandaşlarımızın okuma zevk ve alışkanlığı edinmelerini ve halk kütüphanelerini çevreye tanıtarak buralardan en verimli şekilde faydalanılmasını sağlamak ve böylece okuyucu sayısının artırılmasına yönelik olmak üzere yukarıda belirtilen çalışmaların yapılmasını önemle rica ederim.

 İsmail KAHRAMAN

  Bakan