TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1995-13 (Yazma ve Eski Harfli Basma Eserler Yıllık İstatistik Formu)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

            Bakanlığımıza bağlı yazma eser kütüphaneleriyle il ve ilçe halk kütüphanelerinde bulunan yazma ve eski harfli basma eserlerden yararlananlar ve yararlanma biçimi bakımından istatistik bilgilerine gereksinim duyulmuştur.

            Yazma ve eski harfli basma eser koleksiyonu bulunan kütüphanelerimiz ekte gönderilen ‘Yazma ve Eski Harfli basma Eserler Yıllık İstatistik Formu” nu yıllık olarak doldurarak bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığımıza ulaşacak şekilde göndereceklerdir.

            Uygulama 01.01.1996 tarihinde başlatılacak ve ilk bilgiler 15.01.1997 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmiş olacaktır.

            Ancak, yıl sonunda istenecek bilgilere, yıl içinde herhangi bir tarihte Bakanlığımızca gerek duyulabileceği dikkate alınarak, bilgilerin günlük tutulması ve istenildiğinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Formda istenilen bilgileri derlemek amacıyla, örnek olarak “Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlere ilişkin Günlük Yararlanma Çizelgesi” oluşturulmuş ve ekte gönderilmiştir. Uygulama rahatlığı sağlaması bakımından gerekli görülen bilgiler kütüphane tarafından bu çizelgeye eklenebilir.

            Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği yapılarak her yıl uygulanan yıllık istatistik soru kağıtlarında yazma ve eski harfli basma kitaplarla ilgili bölüm eskiden olduğu gibi doldurulmaya devam edilecektir.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                          Gökçin YALÇIN

                                                                                                                Bakan a.

                                                                                                            Genel Müdür