TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1993-9 (Basılı Malzeme ve Cilt Malzemeleri)

                      

 

 

………………. VALİLİĞİNE

(İl Kültür Müdürlüğü)

1993/9

 

Kütüphanelerimizin ihtiyacı olan basılı malzeme ve cilt malzemelerinin Bölge Cilt  Atölyelerince bastırılmasının veya satın alınmasının uygun olacağı düşünülerek iliniz ………………………………… Kütüphanesi Müdürlüğü’ne 1993 yılı yatırım bütçesinin 111.04.2.002 400 tüketim malları ve malzeme alımları 410 ayrıntı kodu harcama kaleminden aşağıda miktarı belirtilen ödenek, ilgili saymanlığa gönderilmiştir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak kütüphanelerimizde hizmet alanları ve hizmet verilen materyal türleri değişmiş; ses, video kasetleri, CD v.b. ödünç verilen kütüphane materyali arasına girmiştir. Yeni başlatılmış olan bu uygulama bazı Halk Kütüphanelerimiz bünyesinde başarıyla yürütülmektedir.

Bu amaçla;

-Ödünç verme işlemleri ile ilgili basılı malzeme formlarına “KİMLİK KARTI” nın ilave edilmesi, bazı formların değiştirilerek ekte verilen örneğe uygun olarak yaptırılması,

-Kütüphaneden yararlanmak isteyen herkese ücretsiz “KİMLİK KARTI” verilmesi,

-Kullanıcıya bir defada üç kitap veya kütüphane materyalinin en çok 15 gün süre ile ödünç verilmesi,

-Bu sürenin haber verildiği takdirde (kütüphaneye gelerek ya da telefonla) bir hafta daha uzatılabilmesi,

-Aranan kitap veya kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise geri geldiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırttırma yapılabilmesi,

-Daha önce de belirtildiği gibi, nadir eserler, danışma eserleri (ansiklopedi, sözlük, atlas, v.b. kaynak kitaplar) okuyucular tarafından çok sık aranan eserler ve süreli yayınların son sayıları dışında kalan kitap ve kütüphane materyalinin kütüphane içinde ayrı bir ödünç verme bölümü veya servisi kurulmaksızın ödünç olarak verilmesi,

-Ödünç kitap ve kütüphane materyali alınabilmesi için ekte örneği gönderilen “DUYURU” nun bastırılarak, kullanıcıların kolayca görebileceği yerlere asılması ve üye kaydı yapılmadan önce kullanıcıya duyurulması,

gerekmektedir.        

Halkın, fikir ve yaşama seviyesinin geliştirilmesinde, eğitiminde, özgür zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerinde kitap ve kütüphane materyalinin, kütüphane dışında kullanılması ödünç verme ile sağlanacağından yukarıda belirtilen konulara titizlikle uyulması gerekli görülmektedir.

Söz konusu cilt malzemeleri ve basılı malzemelerin Genel Müdürlüğümüzün Kütüphanecilik Dizisi 11 numaralı yayını olan “Kütüphanelerde Yasal Düzenlemeler ve Standartlaşma, Komite Toplantıları” adlı kitabın “Basılı Malzeme Standartları Komitesi Raporu” bölümündeki basılı malzeme örneklerine bağlı kalarak mahallinden yaptırılması veya satın alınarak ilgili kütüphanelerin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımının yapılması, mevcut olan malzemelerin kullanılmasına devam edilmesi ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.         

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

BAKAN ADINA

Prof. Dr. Tülin SAĞLAMTUNÇ

Genel Müdür V.

 

 

Ek: 1 Basılı Malzeme Formu (2 sayfa)

      1 Duyuru (1 sayfa)

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

* Dizgi: Verilen örneğe uygun punto ve karakterde yapılacak

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……………………………….İL (İLÇE) HALK KÜTÜPHANESİ

 

DUYURU

 

-Halk Kütüphanesi koleksiyonunu oluşturan kitap ve gör-işit (video ve ses kaseti, CD v.b) materyali kullanıcılara, kütüphane dışında da yararlanabilmeleri için ücretsiz ödünç verilir.

 

-Ancak nadir eserler, müracaat eserleri (ansiklopedi, sözlük, atlas v.b. kaynak kitaplar) okuyucular tarafından çok sık aranan eserler ve süreli yayınların son sayıları ödünç verilemez.

 

-Ödünç materyal alabilmek için kütüphaneye üye olmak gereklidir.

 

-Ödünç verme süresi en çok 15 gündür. Bu süre haber verildiği takdirde 1 hafta daha uzatılabilir. Aranan kitap veya kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise geri geldiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırttırma yapılabilir.

 

-Bir defada en çok üç kitap veya kütüphane materyali ödünç verilebilir.

 

-Kütüphaneden ödünç aldığı materyali zamanında getirmeyen, kirletip, yıpratan veya kaybeden kullanıcı, o materyalin yenisini almak ya da materyalin ücretini günün koşullarına göre ödemek zorundadır.

 

-Her vatandaş bu kurallar içinde kütüphanelerden ödünç materyal alabilir.