TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1986-2 (Gezici Kütüphane Hizmeti)

    Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren gezici kütüphanelerin 1985 yılı içerisinde gönderilen aylık istatistiklerinin incelenmesinden, gezici kütüphane araçlarındaki kitap sayısı ile gidilen semtlerde kütüphaneden yararlanan okuyucu sayısında her ay farklılık olduğu, genellikle bu sayılarda azalma olduğu, araçların sık sık meydana gelen arızalar ve akaryakıt yokluğu gibi nedenlerle hizmete çıkmadığı, araçta görevli şoför ve memurların görevden ayrılmaları nedeniyle de hizmetin aksadığı anlaşılmıştır.

 

            Halk ve Çocuk kütüphaneleri Yönetmeliği doğrultusunda, kütüphanesi bulunmayan semtlerdeki vatandaşlara iyi bir kütüphane hizmeti verebilmesi için;

 

1.          Gezici kütüphanenin programı hazırlanırken hizmet götürülecek semtlerin; nüfus, kültürel, sosyal ve ulaşım durumlarının incelenerek tespit edilmesi,

2.          Gezici kütüphane duraklarına, aracın o semte hangi gün ve saatlerde geleceğini gösteren levhaların konulması,

3.          Gezici kütüphane koleksiyonunun bağlı bulunduğu kütüphane tarafından belli aralıklarla gözden geçirilerek yenilenmesi,

4.          Okuyucuların isteklerinin tespit edilip idareye iletilerek, gerekli tedbirlerin alınması,

5.          Gezici kütüphanede görevli şoför ve memurun yıllık izinlerini Temmuz-Ağustos aylarında kullanmaları, bu dönemde aracın yıllık bakımının yapılması,

6.          Gezici kütüphaneden daha çok vatandaşın yararlanmasını sağlamak için İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce gerekli yerlere duyurular yapılması,

7.          Gezici kütüphane aracında görevli memurun görevden ayrılması halinde, kütüphaneden bir memurun araçta görevlendirilmesi, şoförün ayrılması halinde, Valiliğinizce boşalan kadroya acilen şoför atanması, şoförün uzun süreli izinli ya da raporlu olması halinde de, gezici kütüphanede Valiliğinizce geçici olarak bir şoför görevlendirilmesi,

8.          Gezici kütüphane aracının arıza, akaryakıt yokluğu gibi durumlarında, zaman zaman Bakanlığımızın kısıtlı bütçesi bu ihtiyaçların giderilmesinde yetersiz kaldığından, bu hususların çözümlenmesinde Valiliğinizce de katkıda bulunularak hizmetin titizlikle yürütülmesi,

gerekmektedir.

 

Gezici kütüphanenin yıllık çalışmalarına esas olacak aylık çalışma programının, ekte örneği gönderilen forma uygun olarak hazırlanması, Hak ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği gereğince bu programın Valiliğinizce onaylanarak uygun görüş alınmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi ve Bakanlığımızca uygun görülecek programa göre hizmet götürülecek aylık olarak hazırlanacak istatistik formlarının en geç bir sonraki ayın 15’inde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi, aylık programda herhangi bir değişiklik olduğu taktirde bu değişikliğin bildirilmesi gerekmektedir.

          Bilgilerinizi ve gereği hususunda ilgililere emirlerinizi rica ederim.

 

BAKAN ADINA

İzzet ÖZGÜÇ

Genel Müdür V.