TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1984-36 (Ödünç Kitap Verme İşlemi)

                Halkın fikir ve yaşama seviyesinin geliştirilmesi, vatandaşların bilgi edinerek kendilerini eğitmeleri ve boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri için kütüphaneden yararlanmaları yanı sıra; kitapların kütüphane dışında da okunmaları ödünç kitap verme işlemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için kütüphanelerden İliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı bütün kütüphanelerde ödünç kitap verme işlemlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir.

               Vatandaşların kütüphanelerden daha çok ödünç kitap almalarını sağlamak üzere Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve ödünç kitap alınması işlemlerine kolaylık getirilmiştir. Kütüphaneden ödünç kitap  almak isteyen okuyucunun, nüfus cüzdanı veya kişinin kimliğini belirleyen resmi kuruluşlardan verilmiş kimlik kartı yahut şoför ehliyetnamesi ile kütüphaneye başvurması ve yüklenme belgesini doldurması yeterli olacaktır. Okuyucudan fotoğraf istenmesine gerek yoktur.

                Bu arada yönetmelikte yapılan değişiklikle kitapların ciltlendikten sonra okuyucuya verilmesi hükmü de kaldırılmıştır. Kitapların demirbaş kayıtlarının yapıldıktan ve diğer teknik işlemleri bitirildikten sonra ciltlenmesi beklenmeden okuyucu hizmetine sunulması ve ödünç verilecek olanların da okuyuculara ödünç verilmesi gerekmektedir.

               Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

BAKAN ADINA

                                                                                                                                           Burhanettin YILMAZ

                                                                                                                                                 Genel Müdür