TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1982-54 (Anket Formları)

               Kütüphanelerimizle ilgili çeşitli bilgiler elde etmek amacıyla bazı kişi ve kuruluşlarca kütüphanelere doğrudan anket formlarının gönderildiği öğrenilmiştir.

               Bu tür formlar gönderilmek suretiyle kütüphanelerimizden istenilen bilgiler, doğrudan doğruya Bakanlığımızdan veya Bakanlığımız aracılığıyla temin edilebilir.

               Bu bakımdan,  Bakanlığımızın direktifi alınmadan, bu tür anket formlarının doldurularak kütüphane hakkında kişi ve kuruluşlara bilgi verilmemesi gerekmektedir.

               Bilgilerinizi ve konunun ilgililere duyurulmasını önemle rica ederim.

 

BAKAN ADINA

  İbrahim TİRYAKİOĞLU

   Müsteşar V.