TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

30/06/2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazetedeki değişiklikler işlenmiştir.


01/06/2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134) ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik