TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2015/7 Basına Bilgi veya Demeç Verme


 

Sayı : 84296940-010.06.01/137896

 

Konu :Basına Bilgi veya Demeç Verme

 

 

 

14/07/2015

 

 

 

GENELGE

(2015/7)

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Basına Bilgi veya Demeç Verme” başlıklı 15 inci maddesi; ”Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak Bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kanun’un bu amir hükmü gereği, Bakanlığımız merkez teşkilatı yöneticileri ile birim amirleri, bağlı ve ilgili kuruluşların birim amirleri ve başta İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri olmak üzere tüm taşra teşkilatı; basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına, Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimizden yetki ve izin almak suretiyle bilgi ve demeç vereceklerdi.

 

Gereğini rica ederim.

 

           

 

                                                                                                          Prof. Dr. A. Haluk DURSUN

                                                                                                                            Müsteşar