TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınmasına İlişkin 2015/5 Sayılı Genelge