TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı İle İlgili 2010/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27779Başbakanlıktan:

          Konu :Kamu Kurum ve Kuruluşları için

                     IPv6’ya Geçiş Planı


GENELGE

2010/25


         
Bilgi ve iletişim teknolojileri, özellikle de internet, son yıllarda büyük bir hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Buna karşılık, hâlihazırda internet bağlantısı için dünya çapında kullanılmakta olan IPv4 adresleri tükenmektedir. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen IPv6 protokolü yakın bir gelecekte internete bağlanmak için IPv4 protokolünün yerini alacaktır. Dünya çapında IPv6'ya geçiş çalışmaları özellikle son yıllarda hız kazanmış olup internetin sürekliliğinin sağlanması ve gelişiminin devamı için IPv6’ya hazır olunması ve geçiş çalışmalarına başlanması önem arz etmektedir.

          Bu alanda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de IPv4’ten IPv6’ya geçiş çalışmalarının başlatılması gereğinden hareketle, E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun 15/7/2009 tarihli ve 27 sayılı kararı ile; ülkemizde IPv6’ya geçişe ilişkin farkındalık oluşturulması, yol haritasının hazırlanması, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan tedbir ve politika önerilerinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu görevlendirilmiştir.

          TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen ve www.ipv6.net.tr adresinden ulaşılabilen "Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi" kapsamında Ek’te yer alan “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu planın amaçları;

          1. İnternete sadece IPv6 adresleri ile erişmek zorunda kalacak olan kullanıcılara hizmet sunulabilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir zaman içinde hizmetlerini IPv4’ün yanı sıra IPv6’yı da destekler hale getirmeleri,

          2. Kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerinden sundukları hizmetlerde, IPv6’nın sağladığı güvenlik, verimlilik, hizmet kalitesi gibi özelliklerden faydalanmaları,

          3. Bilişim sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların IPv6’ya geçişinin tetiklenmesi ve ülkemizin teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesinin teşvik edilmesi

          olarak belirlenmiştir.

          Bu amaçlara ulaşılması için tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Ek’te yer alan Plan çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının geçiş planları, yürüttükleri görevlerin özel niteliği gereği kendileri tarafından belirlenecektir.

          Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

          Ek: Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı

          1. Aşama (1 Ocak 2011 - 31 Ağustos 2012):

          1.1. Kamu kurum ve kuruluşları 31 Mart 2011 tarihine kadar aşağıda belirtilen unsurların IPv6 desteğinin olup olmadığı konusunda bir envanter çıkarma çalışması yapacaktır;

          • Üçüncü seviye anahtarlama cihazları,

          • Yönlendirici cihazlar,

          • Güvenlik cihazları,

          • İnternet üzerinden dışarıya verilen hizmetler ve bu hizmetlerin verilmesini sağlayan yazılımlar.

          1.2. İlgili yazılım veya donanımın faydalı kullanım ömürleri göz önünde bulundurularak IPv6 desteği bulunmayan unsurların yenilenmesi için plan yapılacak ve satın alınması öngörülen mal veya hizmetlerin finansmanı bütçe çalışmalarına dâhil edilecektir.

          1.3. Kamu kurum ve kuruluşları en geç 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle IPv6 adresi ve IPv6 bağlantılarını temin etmiş olacaklardır.

          1.4. 31 Ağustos 2012’den sonra IPv6’yı desteklemeyen hiçbir ağ donanım ve yazılımına yatırım yapılmayacaktır.

          1.5. Kamu kurum ve kuruluşları, bilgi işlem personelinin IPv6’ya geçiş ve IPv6 destekli hizmetlerin verilebilmesi konusunda eğitim ihtiyaçlarını belirleyeceklerdir. Gerekli eğitimler 1 Mart 2012 tarihine kadar tamamlanacaktır.

          1.6. Kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ihtiyaçlarını ücret mukabilinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde oluşturulacak olan “IPv6’ya Geçiş Eğitimi Merkezi”nden karşılayabileceklerdir. Bu eğitimin içeriği ve programı ULAKBİM tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.

          1.7. İlgili eğitimin “IPv6’ya Geçiş Eğitimi Merkezi”nden alınmadığı hallerde, eğitim alınacak kuruluşun bilgisayar ağları eğitimi hususunda TS EN ISO/IEC 17024 veya ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, “personel belgelendirme kuruluşu” olması gerekmektedir.

          2. Aşama (1 Eylül 2012 - 31 Aralık 2012):

          2.1. IPv6 bağlantısı ve adresi temin eden kamu kurum ve kuruluşları 31 Aralık 2012 tarihine kadar internet üzerinden verdikleri en az bir adet hizmeti pilot uygulama olarak IPv6 destekli hale getireceklerdir.

          3. Aşama (1 Ocak 2013 - 31 Ağustos 2013):

          3.1. Kamu kurum ve kuruluşları en geç 31 Ağustos 2013 tarihine kadar internet üzerinden verdikleri kamuya açık tüm hizmetleri IPv6’yı destekler hale getireceklerdir.