TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Define Kazıları


T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Sayı      : B.16.0.KVM.0.12.02.00 / 714.1 ( GNL ) -88421                                      11/05/2009

Konu    : Define Kazıları

            27 Ocak 1984 tarihli ve 18294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan kazılar Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürlükleri denetiminde sürdürülmektedir.

            Define kazısı uygulamalarında yönetmelik hükümlerinin dışına çıkılarak kimi zaman kazı çukurlarının yönetmelikte belirlenen sınırları aştığı, kimi zaman da kazılara yönetmelik hükümleri dışında ara verilerek kazı alanının güvenliğinin tehlikeye atıldığı hususlar tespit edilmiştir.

            Bu nedenlerden dolayı, Müze Müdürlüklerimize gelen define kazısı başvurularının değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında mevcut mevzuat hükümleri kapsamında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

            Bu çerçevede;

-         Define arama başvurularının Müze Müdürlüklerindeki iş yükü göz önünde bulundurularak belirli bir düzen içerisinde değerlendirilmesi.

-         Define kazılarına yönetmelik hükümleri haricinde hiçbir suretle ara verilmemesi, ara verilmeyeceğinin arayıcıya kazıdan önce bildirilmesi.

-         Define kazısı alanının yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen 100 metrekareyi geçmemesi.

-         Define çukurunun kazı bitiminde masrafları arayıcı tarafından karşılanarak kapatılmasının sağlanması.

-         Hava muhalefeti veya doğal afetler dışında herhangi bir nedenle veya mazeretle kazı izninin uzatılmaması.

-         Define kazısı başlangıç, günlük ve nihai tutanaklarının kazı bitiminden sonra eksiksiz olarak ekteki forma (Ek 1) uygun olarak doldurularak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne en geç 10 gün içerisinde gönderilmesi.

-         Define kazısı yapılan alanda, kazı çukuru derinliğinin makul ölçülerde olmasına özen gösterilmesi.

Bunlara ek olarak, Müze Müdürlüklerimize define arama amacıyla başvurularda bulunan vatandaşlarımıza define kazılarının işleyişine ve sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirmenin önceden yapılarak bu çerçevede devlet kurumlarının işleyişleri, vatandaşlarımızın uğradığı maddi mağduriyetler konusunda da gerekli açıklamaların yapılması gerek müzelerimizin iş yükünün azaltılması gerekse kamu yararı gözetilmesi açısından önem arz etmektedir.

Yukarıda değinilen hususların İliniz Müzesi Müdürlüklerince değerlendirilerek 2008 ve daha önceki yıllara ait define kazılarına ilişkin istatistiklerin de ekteki formlara uygun şekilde doldurularak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                        Orhan DÜZGÜN

                   Bakan a.
                
Genel Müdür