TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge


    25/10/2019 tarih ve 2019/407 sayılı Makam Onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile 01/11/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

         Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.


11.11.2021 tarih ve 204 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 01.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.