TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis Yönergesi


*Bakanlık Makamının 05.04.2022 tarih ve 62087 sayılı Oluru ile yürürlüğe giren "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis Yönergesi" uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.




    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne Salon Tahsis Yönergesi ve Eki Liste için tıklayınız.