TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi

*Bakanlık Makamının 14.06.2022 tarihli ve 2581714 sayılı Olurları ile yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi" nin 16 ncı maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi (Staj Başvuru Formu)