TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.