TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği


*16 Haziran 2022 Tarihli ve 31868 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız