TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik