TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


            Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.


22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu  İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.