TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


     17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

     Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız. 


*24.02.2022 tarihli ve 31760 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.