TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik26/02/2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


            Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.


22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 
 İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.