TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik17/03/2006  tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


               Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız


22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu  İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.