TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20 Ocak 2022 Tarihli ve 31725 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.     26/04/2006 tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


           Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.