TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik     24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.       Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.

   
     *30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935) ile "Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.