TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(340 nolu İlke Kararı)

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi: 26 18.09.2014                                    Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi: 340 18.09.2014                                                  ANKARA

İLKE KARARI

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 10.04.2012 tarih ve 37 sayılı ilke kararına ilişkin 29.05.2014 tarih ve 303 sayılı kararı gereği anılan ilke kararının gözden geçirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının 25.06.2014 tarih ve 123584 sayılı Oluru ile oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan 17.09.2014 tarih ve 166676 sayılı rapor okundu, konuya ilişkin işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

10.04.2014 gün 37 sayılı ilke kararının başlığı ile içeriğinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla başlık kısmında yer alan “YERLEŞİM ALANLARINDA;…” ifadesinden sonra gelmek üzere “…MEVCUT ARKEOLOJİK SİTLERİN VEYA…” ibaresinin eklenmesine;

Kamu yararı için zorunlu olan alanların 37 sayılı ilke kararı ile belirlenen şartlar altında koruma kuramına aykırı olmamak üzere düzenlemeye konu yapılabilmesi amacıyla İlke kararının altıncı paragrafındaki “…yerinde teşhirinin sağlanmasına,…” ifadesinden sonra gelmek üzere “…ancak kamuya açık sergilenmesine yönelik düzenlemeler asıl amaç olmak üzere, …” ibaresinin eklenmesine;

658 sayılı ilke kararında III. derece arkeolojik sitlere ilişkin düzenlemeler bulunması nedeniyle altıncı paragraftan sonra gelmek üzere “III. Derece arkeolojik sitlerdeki koruma ve kullanmaya yönelik uygulamaların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki hükümler dikkate alınarak ilgili koruma bölge kurullarınca değerlendirilmesine…” paragrafının eklenmesine,

karar verildi.

 12/10/2014 tarih ve 29143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.