TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(740 sayılı İlke Kararı)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 77    12.03.2008    Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi    : 740  12.03.2008     ANKARA

   

 

İLKE KARARI

     Sağlık ve termal turizmin geliştirilmesinde önemli olan jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

     Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 19.06.2007 tarih ve 728 sayılı ilke kararının I. derece doğal sitlerle ilgili I. (a) maddesinin 2. bendinde yer alan "...rapor doğrultusunda" ibaresinden sonra gelmek üzere "; jeotermal kaynak suyunun kullanımına yönelik uygulamalarda bunlara ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) ve Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görüşleri il," ifadesinin eklenmesine,

     karar verildi.