TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(701nolu İlke Kararı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUToplantı No. Ve Tarih : 67 17/12/2003                                                                                                                                                         Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarih : 701 17/12/2003                                                                                                                                                          ANKARA
 


İLKE KARARI

Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Kurumu yetkisi dahilinde bulunan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alan arkeolojik sit alanlarında, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13.maddesinin (c) bendinde belirtilen koşullara da uygun olan birer adet WC, soyunma kabini ve büfeden oluşan hizmet noktaları ile ilgili tip projelerin, Özel Çevre Koruma Kurumunca uygulanmasına ilişkin Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 05.06.2003 gün ve 2139 sayılı yazısında belirtilen önerileri ile 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının değerlendirilmesi sonucunda,

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alan I, II ve III. derece arkeolojik sitlerde ihtiyaç duyulan ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin ( c) bendinde belirtilen hizmet noktalarından WC, duş, soyunma kabininden oluşan bir ünite ile gölgelik ve ahşap iskelenin;

Anılan Yönetmelikte belirtilen büyüklükleri aşmayan, temelsiz, kalıcı olmayan ve yöresel yapı özelliklerini taşıyan, koruma kurulunun uygun göreceği yerde, varsa kazı başkanının görüşleri alınarak, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca sunulacak vaziyet planı ve projelerin, koruma kurulunca onaylann1ası koşuluyla yapılabileceğine,

karar verildi.