TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespiti Hakkında Karar (2017/11140)

20/01/2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespiti Hakkında Karar (2017/11140)