TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (2017/10234)

23/06/2017 tarih, 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (2017/10234)