TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar (2016/8706)

05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.