TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.