TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/4092)

 

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


Resmi Gazete Tarihi:28.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28511

 

          Karar Sayısı : 2012/4092

         

          Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 18/12/2012 tarihli ve 20241 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz KalacakOlanİşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkinEsaslar”a göre, BakanlarKurulu’nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

         BKK metnine ulaşmak için tıklayınız.