TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İzmir İlinde Anadolu Filarmoni Orkestrası Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/2912)


* 25/03/2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

          Karar Sayısı : 2012/2912

          Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İzmir İlinde Anadolu Filarmoni Orkestrası Müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 8/2/2012 tarihli ve 30342 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.