TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2012/2665)


(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


Resmi Gazete Tarihi: 10.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28169

            Karar Sayısı : 2012/2665

          Ekli “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2011 tarihli ve 20270 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Metin için tıklayınız.