TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı olarak Ankara İli’nde yer alan Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Topluluğu ile Devlet Halk Ozanları Topluluğu müdürlüklerinin kaldırılması hakkında karar

 

Karar Sayısı : 2009/15328

        
     Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı olarak Ankara İli’nde yer alan Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Topluluğu ile Devlet Halk Ozanları Topluluğu müdürlüklerinin kaldırılması; adı geçen Bakanlığın 25/6/2009 tarihli ve 121770 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.