TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar


(17/03/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız