TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Kararlar     03/07/2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Metne ulaşmak için tıklayınız.

     14/07/2020 tarih ve 31186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız.