TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar     31/12/2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Metne ulaşmak için tıklayınız.