TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük

07 Nisan 2022 Tarihli ve 31802 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5403)" gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
     01/04/1999 tarih ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        Tüzük metnine ulaşmak için tıklayınız.